در اولین واکنش رسمی رژیم صهیونیستی به ترور شهید محسن فخری‌زاده، یوفال شتاینتس، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی که عضو حزب لیکود است در گفت‌وگو با تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد: این ترور بر برنامه هسته‌ای ایران که هدف آن نابودی ماست، تاثیر زیادی خواهد گذاشت. به سود تمام دنیا است که ایران به سلاح هسته‌ای دستیابی نداشته باشد. این مقام صهیونیستی در عین حال گفت که ایده‌ای درباره طرفی که این عملیات را انجام داده ندارد.