یک کارشناس مسائل بین‌الملل، اظهار کرد: سیاست خارجی دولت بایدن در مورد ایران همانند ترامپ مبتنی بر به گفته آنها «مهار ایران» خواهد بود، گرچه روش‌های متفاوتی را در این زمینه اعمال خواهد کرد. سید جلال ساداتیان، در گفت‌وگو با ایسنا، در این ارتباط افزود: امنیت اسرائیل جزو اصول مهم سیاست خارجی آمریکا در دوره زمامداری هر رئیس جمهوری است و از آنجا که آنها تحرکات منطقه‌ای ایران را تهدیدی برای اسرائیل می‌دانند تلاش خواهند کرد که فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را مهار کنند. وی افزود: برخی از افراد در تیم آقای ترامپ در اوایلی که او به عنوان رئیس جمهور مسئولیت کاخ سفید را بر عهده گرفته بود به دنبال براندازی حکومت ایران بودند ولی به مرور متوجه شدند که این سیاست به نتیجه نخواهد رسید و در همین چهارچوب سیاست مهار ایران را در پیش گرفتند؛ آقای بایدن نیز تلاش خواهد کرد، تهران را به نوعی مهار و کنترل کند.   این دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه در همین چهارچوب بایدن برای جلب اعتماد ایران، باید  تحریم‌های یکسویه که از سوی ترامپ علیه تهران وضع شده را لغو کند، گفت: البته عده‌ای در کشور بر اساس نگاه جناحی‌شان تمایل دارند که همچنان فضا بین ایران و آمریکا تنش‌آلود باشد. این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که دولت بایدن تلاش کند از مکانیزم برجام برای انجام گفت وگوهای مجدد با ایران استفاده کند، تصریح کرد: قطعا سیاست خارجی بایدن در مورد ایران متفاوت از دوران اوباما و سال 2016 خواهد بود چرا که زمانی که آقای بایدن مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، سال 2021 است و در طول این پنج سال اتفاقات مهمی افتاده، از جمله این که نفوذ ایران در منطقه گسترش پیدا کرده و یکی از تلاش‌های دولت بایدن این خواهد بود که به نوعی حضور منطقه‌ای ایران را کنترل کند.