مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری و نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: «کاندیداهای «نظامی» در ۱۲دوره انتخابات ریاست جمهوری شانسی برای پیروزی نداشته‌اند؛ امابه نظامیان می‌گویم: ‌لطفا پس از استعفا از سمت خود و با تعهد به عدم بازگشت به شغل قبلی بدون استفاده از«امکانات بیت‌المال» حتما یک حزب سراسری تشکیل دهید؛ آنگاه وارد این مصاف شوید تا مفهوم واقعی مردم‌سالاری تحقق یابد.»