رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز کشور در پاسخ به سوالی درباره حضور نامزدهای زن در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: قانون اساسی در چهار دهه اخیر تصریح کرده است که زنان در این میدان خیلی زمینه ندارند. تمنا می‌کنیم زنان در بخش آموزش و پرورش، آموزش عالی و پزشکی بروند چون میدان برای زنان بیشتر است و خیلی برای این موضوع وقت نگذارند چون تجربه شورای نگهبان هم نشان داده است بالاخره داوطلبان زن را نمی‌پذیرد.