روز گذشته شش سوال ملی نمایندگان از وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس قرائت شد. علت عدم اطلاع‌رسانی در مورد موضوعات مطرح شده با طرف‌های مذاکره کننده در برجام، علت عدم اهتمام لازم دیپلماسی اقتصادی در شرایط حساس کشور، عدم انجام تکالیف قانونی مصرح در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دیپلمات‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور، علت حضور کمرنگ ایران در عرصه‌ی بین‌المللی به ویژه قاره آسیا طی سالیان اخیر و سرانجام توافق هسته‌ای برجام و تدابیر دولت در خصوص بدعهدی کشور آمریکا، شش سوال نمایندگان از ظریف است که اعلام وصول شد.