به دنبال استعفای محمدجواد فدایی، استاندار کرمان و پذیرش آن از سوی وزرات کشور، «علی زینی وند» به عنوان استاندار جدید کرمان معرفی شد. زینی‌وند پیش از این معاون استاندار سیستان و بلوچستان بود.