محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده اصولگرای تبریز در مجلس، درباره سرنوشت FATF و پالرمو، گفت: اگر تحریم‌ها برداشته و مشخص شد که موانعی به خاطر این دو موضوع پیش روی ایران قرار دارد، آن زمان ممکن است ضمن حفظ استقلال و شأن کشور و با شروطی که مجلس پیشتر برای آنها طرح کرده مانند اینکه ایران دارای قوانین پولشویی است و تعریف ایران از تروریسم متفاوت از تعریف و نظر اروپا و آمریکاست، می‌توان اصلاحاتی را در این دو موضوع در نظر گرفت. البته همه این موارد باید در مجمع بررسی شود و اعضا بر اساس مصالح ملی تصمیم‌گیری کنند.