احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ‌«چهار سال قبل ترامپ رأی آورد، چون به دولت پنهان (Deep State) حمله کرد. اکنون او رفتنی شده چون همان دولت پنهان جمع‌بندی کرده که باید برود و قطعا او خواهد رفت. رفتار اخیرش در اعلام برنده بودن اما، شباهتی عجیب به فاشیسم ایرانی در سال ۸۸ دارد که گفته بود: برنده قطعی انتخابات من هستم.»