الهه میزانی، همسر عباس امیرانتظام در گفتگویی، عنوان کرد: وقتی امیرانتظام را در دوره‌ای پس از بازداشت به خانه‌ای مقابل سفارت آمریکا بردند، جوانانی که پیرو خط امام بودند، به طرزی با امیرانتظام برخورد می‌کردند که به آنها می‌گفت این چه رفتاری است با من می‌کنید؟ شما جای بچه‌های من هستید. مگر من یک انسان بی‌سر‌و‌پا هستم که این‌طور برخورد می‌کنید؟ او افزود: بعدها از‌ جمله کسانی که به منزل آمدند و دلجویی کردند ابتدا آقای محمد‌جواد مظفر آمد و خیلی مؤدبانه دلجویی کرد. [...] بجز معصومه ابتکار و عباس عبدی، خیلی افراد برای دلجویی آمدند.