جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «اقتصاد افسارگسیخته و معیشت مردم را چاره‌ای نیست جز آنکه به ستون محکم سپاه بسته شود تا رام گردد. ورود رسمی سپاه به این عرصه با خواسته دولت و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی برای انقلاب خواهد بود و ملت عزیز نیز به زودی شاهد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور خواهند بود.» او در توئیت دیگری نوشت: سپاه در دولت سازندگی و به درخواست  رئیس‌جمهور وقت جهت کنترل بازار وارد میدان شد، بسیج اصناف در سراسر کشور قیمت‌ها را کنترل و اطلاعات سپاه محتکرین و انبار‌های احتکار و قاچاق را شناسایی کرد و نهاد‌های تعزیراتی را سامان داد و پس از آرامش و ثبات بازار بی هیچ ادعایی آن را تحویل دولت داد.