خبرگزاری حوزه نوشت: آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید در دیدار سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم گفت: قم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در همه زمینه‌ها استثنایی است واین شهر باید در مسائل فرهنگی و اخلاقی الگو باشد. وی افزود: قم در حوزه‌های مختلفی نیاز به خدمت دارد و این شهر را به پیشرفتی برسانید که مردم آن را در ایران و دنیا مثال بزنند، وقتی به چنین هدفی فکر کنید در ادامه راه نیز از مشکل‌ها و سختی‌‌ها خسته نمی‌شود. باید قم را به الگویی برای تمام شهرهای اسلامی تبدیل کنید.