کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص مشکلات اقتصادی کشور و در پاسخ به این سوال که راهکارهای مجلس برای برون‌رفت از شرایط کنونی چیست، به ایلنا گفت: مجلس راهکار خاصی ندارد. بخش زیادی از مشکلات مربوط به تحریم‌ها است و اینکه ما نمی‌توانیم از منابعی که در بودجه کشور در نظر گرفته شده است، به‌درستی استفاده کنیم. یک منبع دیگر هم نفت است که به دلیل تحریم‌ها قادر به استفاده از آن نیستیم، منبع دیگر مالیات بود که شیوع ویروس کرونا و اثرات منفی آن بر اقتصاد، در کنار اثرات تحریم‌ها مزید بر علت شد.