یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه صحبت‌های اخیر آقای قالیباف پیام وحدت و انسجام را به جامعه منتقل نکرد و به نظر می‌رسد آقای قالیباف بیشتر دغدغه‌اش این بود که تندروها را مخاطب قرار دهد و می‌خواهد حمایت آنها را همچنان داشته باشند و در حال دلجویی از تندروها بود.

جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه مقام معظم رهبری تاکید کردند مخالفان دولت فرق بین نقد و هتاکی را بدانند؛ اما رئیس مجلس در سخنانی گفت که نمایندگان انتقاداشان را نسبت به دولت در سینه نگه می‌دارند، عنوان کرد: آقای قالیباف چه در جریان رقابت‌های انتخاباتی و چه بعد از شروع به کار پارلمان جدید، روی چند نقطه تاکید دارد و معتقدم گمان می‌کند گفتمانش را باید بر اساس این‌ها بنا بگذارد.

این فعال سیاسی یادآور شد: قالیباف در گذشته گفتمانش بر اساس ۹۶ درصد در مقابل ۴ درصد  بود، اما در حال حاضر و در دوره جدید گویا تاکیدش روی القای ناکارآمدی دولت است و قصد دارد این‌ را در جامعه جا بیاندازد که او با کمک مجلس جدید می‌خواهد در این مدت باقی مانده از دولت مسائل را سر و سامان بدهد و مشکلات کشور را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس بارها این مطلب را (ناکارآمدی دولت) را بیان کرده است، او در سفر به استان‌ها و بازدید میدانی که اسمش را نظارت میدانی گذاشته است به دفعات عنوان کرده که می‌خواهد تکانی به مشکلات بدهد و آنها را حل کند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که رئیس مجلس در کنار توهین نمایندگان به دولت خودش هم این موضعگیری را در مقابل دولت داشته است، بیان کرد: قالیباف از روزی که کارش را در مجلس آغاز کرده از هر فرصتی برای این که نشان دهد گفته‌هایش درست است (ناکارآمدی دولت)  استفاده کرده، او در نطق‌های پیش از دستور عمدتاً بر این مسئله تاکید داشته است حتی در سفر به استان‌ها نیز این مسائل را گفته حال یا با اشاره و یا به صورت صریح راجع به این موضوعات حرف زده و این گفتمان را ترویج کرده است.

وی ادامه داد: این رفتارهای غیرمستقیم اقتدار دولت را زیر سوال می‌برد و با روان جامعه بازی می‌کند.