محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تبادل دو جاسوس بازداشتی با آمریکا، گفت: ما در کشور‌های مختلف به دستور آمریکا و در خود آمریکا زندانی داریم، افرادی را نیز در ایالات متحده آمریکا داریم که حتی مدت محکومیت غیر قانونی آن‌ها هم تمام شده است، اما آمریکایی‌ها مانع برگشت آن‌ها به ایران شدند. بر همین اساس پیشنهاد کردیم که تمامی زندانیان دو طرف در همه جا مبادله شود و روی این موضوع تاکید داریم، اما موضوع معامله دو جاسوس بازداشتی با آمریکا کذب محض است.