محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه علی لاریجانی در موضوع سند ۲۵ ساله بین ایران و چین با دولت همکاری می‌کند، گفت: «بعد از اینکه لاریجانی از مجلس بیرون آمد، از او درخواست کردیم کار خود را در خصوص پیگیری سند ۲۵ ساله ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به اجرای این توافق همکاری ایران و چین وقت می‌گذارد.» گفتنی است، علی لاریجانی در زمان ریاست مجلس، در سفری به چین، رایزنی‌هایی را برای نحوه تدوین و اجرایی‌سازی توافق ۲۵ ساله با مقامات چینی انجام داد.