سید احمد خمینی، فرزند سیدحسن خمینی در پاسخ به برخی حدس و گمان‌ها مبنی بر تصمیم پدرش برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400، گفت: من هیچ اراده‌ای در شخص پدرم برای کاندیداتوری در انتخابات نمی‌بینیم که بخواهد منتهی به شک و تردید شود و حال بخواهند با مشورت گرفتن از دیگران به یک جمع‌بندی نهایی برسند. وی افزود: فکر می‌کنم تصمیم‌شان مشخص است و در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا نخواهند شد و تمام این اخبار شاید برای گرم کردن محافل یا بازی‌های سیاسی باشد.