محسن هاشمی، رئیس شورای شهر گفت: با توجه به شرایط سخت معیشتی، مردم از تغذیه مناسب برخوردار نیستند و استرس دارند و این دو شرایط را برای کاهش ابتلاء سخت کرده است. وی افزود: به نظر می‌رسد عملکرد دست‌اندرکاران ستاد ملی کرونا برای مقابله موفق نبوده و نیازمند تعطیلی کامل دو هفته‌ای تهران هستیم و در غیر این صورت از پس موج سوم بر نمی‌آییم. هاشمی با انتقاد از اینکه در این شرایط هیچ حرف مثبتی از مسئولان سیاسی شنیده نمی‌شود، افزود: به نظر می‌رسد سطح هماهنگی میان سران سه قوه بسیار پایین است و تنها به هم متلک‌پرانی می‌کنند.