محمد اشرفی‌اصفهانی، مسئول حوزه علمیه اشرف‌اصفهانی طی گفت‌وگویی گفت: آقای پناهیان جایی را تحت عنوان «دارالحکمه» تأسیس کردند و از موقعیت و جایگاه حوزه ما استفاده کردند؛ یعنی در‌واقع ایشان مکان حوزه علمیه اشرفی‌اصفهانی را به‌عنوان مؤسسه دارالحکمه غصب کردند. وی با بیان اینکه پناهیان حاضر نیست موازین شرعی و اخلاقی را رعایت کند، افزود: آقای پناهیان چندی پیش گفتند دوستانی دارم که به من کمک مالی می‌کنند و خود را با امام و مقام معظم رهبری مقایسه کردند که این حرف بسیار نامطلوبی بود. جناب آقای پناهیان که رفقایی دارند که می‌توانند میلیاردی به ایشان کمک کنند، فضایی را هر‌چه سریع‌تر پیدا کنند و دارالحکمه خود را تحت عنوان هر‌چه هست، به آنجا انتقال دهند.