نایب‌رئیس شورای ائتلاف، گفت: ترکیب شورای ائتلاف تغییر خواهد کرد، در حال حاضر شورای اجرایی عهده‌دار پیشبرد کارها است، بعد از پایان این مرحله شورای اجرایی مجمعی را تشکل خواهد داد و شورای ائتلاف باید از درون آن مجمع انتخاب شود. مهدی چمران در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص آخرین تصمیم‌های اتخاذ شده در این شورا، افزود: تا زمان نهایی شدن از اعلام تصمیمات اتخاذ شده معذور هستیم، هر زمانی که تصمیمات و اقدامات نهایی شود، حتما اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.