نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگویی تاکید کرد: سیاست دولت ما مبتنی بر ایجاد تعادل و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر است. به گزارش ایسنا به نقل از بغدادالیوم، مصطفی الکاظمی، گفت: روابط ما با کشورهای عربی خوب است، روابط ما با جمهوری اسلامی ایران نیز خوب است و تلاش می‌کنیم که این روابط را حفظ کنیم؛ اما برخی آرزو دارند که این روابط بد شود.