فضل‌الرحمن کوهی، امام‌ جمعه اهل سنت یکی از مناطق سیستان و بلوچستان از سوی دادگاه ویژه روحانیت به شش سال و ۴ ماه زندان محکوم شد. محکومیت او در ارتباط با اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته است که پس از آن به دادگاه روحانیت شهر مشهد احضار و مدتی نیز بازداشت شد. دادگاه کوهی به صورت غیرعلنی برگزار شد.