حسن روحانی، رئیس جمهوری در پیامی درگذشت شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر فقید کویت را تسلیت گفت. در این پیام که خطاب به شیخ نواف احمد جابر الصباح، امیر دولت کویت است، روحانی با اشاره بر اینکه «شیخ صباح نقش مهمی در برقراری توازن و اعتدال منطقه‌ای ایفا می‌کرد»، درگذشت وی را به امیر جدید، آل صباح، دولت و ملت کویت تسلیت گفت.