عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت گفت: آقای رزم حسینی از فرماندهان دوران دفاع مقدس بودند و در آنجا نیز سوابق خوبی را داشتند. کسی که مدیریت دوران جنگ را دارد و از همرزمان شهید سلیمانی بوده است قطعا می‌تواند در شرایط بحرانی مدیریت بهتری داشته باشد. محسن زنگنه، با اشاره به مدیریت رزم‌حسینی در بخش خصوصی و استانداری خراسان و کرمان، افزود: به نظر می‌رسد نظر مجلس شورای اسلامی نسبت به وی مساعد است.