اولین جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با ساختار جدید تشکیل و 10 عضو جدید این شورا انتخاب شدند. محمدحسین موسی‌پور، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اعلام این خبر گفت: اولین جلسه شورای مرکزی طبق ساختار جدید روز سه‌شنبه این هفته در محل مرکزی دفتر جامعه روحانیت برگزار می‌شود.