منابع دیپلماتیک عربی که اوضاع منطقه خلیج فارس را تحت نظر دارند، بر این عقیده‌اند که استقبال پادشاهی عمان از توافق صلح بین بحرین و اسرائیل، نشان می‌دهد که عمان نیز خود را آماده می‌کند تا پنجمین دولت عربی باشد که وارد خط عادی سازی روابط با اسرائیل می‌شود.

العرب، نزدیک به عربستان سعودی نوشت: منابع دیپلماتیک عربی که اوضاع منطقه خلیج فارس را تحت نظر دارند، بر این عقیده‌اند که استقبال پادشاهی عمان از توافق صلح بین بحرین و اسرائیل، نشان می‌دهد که عمان نیز خود را آماده می‌کند تا پنجمین دولت عربی باشد که وارد خط عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌شود.

در ادامه این مطلب آمده است: این منابع تصریح کردند که پادشاهی عمان از تمام پالس‌هایی که می‌تواند آن را پنجمین دولت عربی پس از مصر، اردن، امارات و بحرین کند که وارد عادی‌سازی با اسرائیل می‌شود، برخوردار است.

در همین رابطه، منابع مذکور خاطرنشان می‌کنند که سلطان قابوس بن سعید، نقش خود را در هموارسازی مسیر برای سلطان هیثم بن طارق در راستای عقد قرارداد صلح با اسرائیل، ایفا کرد و این مهم زمانی اتفاق افتاد که سلطان قابوس در سال ۲۰۱۸ به استقبال نتانیاهو رفت.

این سفر، اولین سفر در نوع خود بود که طی آن یک مسئول اسرائیلی در این سطح، به یک دولت عربی حاشیه خلیج فارس می‌رفت. در همین رابطه، یکی از شخصیت‌ها که شرایط در پادشاهی عمان را به خوبی می‌دانست، تصریح کرد که سلطان قابوس با رفتن به استقبال نتانیاهو ثابت کرد که پادشاهی عمان از واکنش‌های ایران بیمی ندارد.

این شخصیت خاطرنشان کرد که ایران پس از سفر نتانیاهو به مسقط، هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداد، اما در خصوص توافق صلح بین امارات و بحرین با اسرائیل، عکس العمل‌هایی داشت. همانطور که حزب‌الله نیز در این خصوص مانند ایران عمل کرده و هیچگونه انتقادی از عمان نکرد.

برخی بعید نمی‌دانند که دیپلماسی عمانی به رهبری وزیر خارجه جدید آن، بدر السعیدی، در رابطه مستحکمی که سال‌ها بین عمان و ایران برقرار بوده، گامی به عقب بردارد، به این دلیل که رابطه بین این دو کشور، فواید واضحی برای تهران داشته و کمک زیادی به شکستن انزوای سیاسی آن در منطقه کرده است. در ادامه، ممکن است شاهد وقوع تغییرات بزرگی در روابط منطقه‌ای عمان، از جمله تحکیم روابط با اسرائیل باشیم. بنابراین، مسقط نیازی ندارد تا روابط دائمی خود با اسرائیل را از شکل سرّی، به شکل علنی آن تغییر دهد.

پادشاهی عمان، از تصمیم بحرین و امارات استقبال نمود، اما هیچ اظهار نظر رسمی در مورد موضع خود برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل نکرده است. صرفا تلویزیون رسمی عمان اعلام کرد امیدوار است عادی‌سازی روابط با اسرائیل، به تحقق صلح فلسطین با این رژیم منتهی شود.

به گفته تحلیلگران، رابطه خوب با ایران، یکی از اصول ثابت در سیاست عمان است، همانطور که در زمان شاه، ایران نیرو‌های نظامی خود را برای سرکوب شورشی که در منطقه ظفار شده بود، به عمان فرستاد.

این رابطه نزدیک حتی پس از پیروزی انقلاب در ایران نیز متوقف نشد و اوج آن را در ایفای نقش عمان در جریان امضای توافق هسته‌ای، در تابستان ۲۰۱۵ دیدیم.