علی جنتی، وزیر اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرزند آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در واکنش به حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «وقتی افراد نادانی را مسئول تدوین کتاب‌های درسی می‌کنند و بر کار آنان نیز نظارتی نمی‌شود نتیجه‌اش بار کردن هزینه سنگین بر دوش نظام و مسئله‌دار کردن نیمی از جمعیت کشور خواهد بود. زنان و دخترانی که بیشترین افتخارات را در صحنه‌های علمی فناوری و ورزشی آفریده‌اند شایسته ستایش‌اند.»