به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن فری بیکن، مقام‎های آمریکایی مدعی شدند که آمریکا شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهند ایران در حال ذخیرسازی اورانیوم غنی شده، است و این اقدام نقض آشکار محدودیت‌های بین‌المللی علیه تهران است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که طرح‌های آمریکا در مصاف با ایران، طی هفته‌های اخیر با شکست‌های پیاپی مواجه شده است.