نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت آمریکا درباره حضور نظامیان این کشور در سوریه، اظهار داشت: نقش ایران در سوریه فقط کمک به مردم سوریه و دولت‌شان برای مبارزه با تروریسم و بازگردانی ثبات و امنیت است... آمریکا یک مزاحم ناخوانده در منطقه و در سوریه است و هیچ کاری به جز افزایش ناامنی و اعمال رنج بیشتر بر مردم سوریه انجام نداده است... ایران با افتخار به کمک به دولت سوریه برای حفظ تمامیت ارضی‌اش و حفاظت از مردمش در برابر گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد.