رئیس کارگروه طرح اصلاح قانون انتخابات و عضو کمیسیون شوراها درباره پیشنهاد برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی از سوی شورای نگهبان برای احراز صلاحیت، گفت: این موضوع به نحوی در کارگروه مورد بررسی مجدد و اصلاح قرار گرفت. اولا لازم به توضیح است که بگویم این آزمون و مصاحبه مشمول نامزدهای ریاست جمهوری نیست و به نامزدهای شوراها و مجلس مربوط می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با انتخاب افزود: نکته بعدی این است که ما در بحث انتخابات ریاست جمهوری، این شرط را قید کردیم که نامزد انتخاباتی باید حداقل 8 سال سابقه همتراز وزارت‌خانه‌ای داشته باشد. همچنین این نامزد باید 5 مشاور پیشنهادی خود را به شورای نگهبان معرفی کند و البته باید دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد باشد. البته موارد دیگری هم مثل بحث معرفی از طریق حزب هم بود که در کارگروه مصوب شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد اولیه شرط همترازی، سابقه 12 ساله بود که مورد موافقت قرار نگرفت و به 8 سال تقلیل یافت. این همترازی شامل کسانی می‌شود که سابقه وزارت، معاونت یا ریاست قوا، فرماندهی و سرلشگری نظامی، عضویت شورای نگهبان، شهرداری کلانشهرها و نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که آزمون و مصاحبه تخصصی نامزدهای انتخاباتی شوراها و مجلس، چگونه از سوی شورای نگهبان انجام می‌شود، گفت: این آزمون باید توسط سازمان سنجش انجام شود. شورای نگهبان منابع و مواد آزمون را به سازمان سنجش اعلام می‌کند. این منابع هم خیلی متفاوت و خاص نخواهند بود و شامل قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی، اطلاعات عمومی و مفاهیم سیاسی و ... می‌شود. ابوترابی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مشاوران پیشنهادی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باید احراز صلاحیت شوند، گفت: ما برای این مشاوران شرایط احراز صلاحیت را قید نکردیم. هدف ما بیشتر این است که مردم از طریق معرفی این مشاوران با منش و تفکر و برنامه‌های آن نامزد آشنا شوند. البته هنوز کار ما ادامه دارد. امکان دارد که ما شروطی را برای مشاوران پیشنهادی، قید کنیم. مثلا مشاوران حداقل 4 سال سابقه همتراز وزارت‌خانه‌ای داشته باشند. وی درباره آخرین وضعیت طرح‌های اصلاح قوانین انتخاباتی، تصریح کرد: این طرح‌ها همگی در کارگروه تصویب شدند و هفته آینده هر 3 طرح راهی کمیسیون خواهند شد.