به نقل از رویترز، سه شرکت مالک نفتکش‌های توقیف شده توسط آمریکا، با طرح شکایتی در یکی از دادگاه‌های منطقه کلمبیای آمریکا خواهان عودت محموله کشتی‌های توقیف شده خود شدند. واشنگتن مدعی شده بود که محموله این کشتی‌ها متعلق به ایران و در مسیر حرکت به سوی ونزوئلا است و با همین ادعا محموله این کشتی‌ها را مصادره کرد. این شرکت‌ها این ادعا را که مقصد این کشتی‌ها ونزوئلا بوده را رد کرده و اعلام کردند مقصد این کشتی جزیره ترینیداد و توباگو بوده تا به دست مشتریانی از پرو و کلمبیا برسد.