حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر دیروز محمدباقر قالیباف به استان خوزستان، به ایلنا گفت: یک نگاه به سفرهای استانی رئیس مجلس این است که ایشان خدایی ناکرده سفرهای انتخاباتی ریاست جمهوری را کلید زده باشند که جای تاسف دارد؛ چراکه مجلس اولویت‌های مهم‌تری دارد که از رئیس آن انتظار می‌رود به آن‌ها بپردازد. اگر ایشان قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشند، صدمات جبران ناپذیری به مجلس خواهند زد. وی همچنین یادآوری کرد که برای انتخاب رئیس مجلس، نمایندگان توافق کرده بودند که فرد منتخب، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند.