محمدرضا صباغیان، نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آشفتگی بازار مسکن در چند وقت اخیر، به تسنیم گفت: دولت باید برای عدم ساخت مسکن و عدم برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه و مجلس برای عدم نظارت بر ترک فعل دولت محاکمه شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه یکی از علت اصلی ایجاد آشفتگی در بازار مسکن ترک فعل آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی است، افزود: وزیری که افتخارش این بود که هیچ مسکنی در دوران وزارتش نساخته باید امروز پاسخگوی اقدامات خود باشد.