محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس دهم و سخنگوی هیأت نظارت بر نمایندگان آن مجلس، با اشاره به فیش حقوقی دوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه دفتر و ... که خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود. با این وجود، هنوز هم برخی از خودروی فرمانداری که بیت‌المال است، استفاده می‌کنند و حتی با فشار بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند. وقتی از یک ارگان دولتی چنین امکاناتی دریافت می‌شود، چطور می‌توان روی آن ارگان نظارت داشت؟