معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهاراتی را درباره تمایل ایران برای خرید تسلیحات ساخت روسیه پس از به پایان رسیدن تاریخ تحریم تسلیحاتی بیان کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اردوپوینت، یوری بوریسف، در حاشیه فروم بین‌المللی ارتش در سال ۲۰۲۰ که به میزبانی روسیه برگزار شد، گفت که ایران «امیدواری زیادی» نسبت به خرید تسلیحات ساخت روسیه پس از به پایان رسیدن تاریخ تحریم تسلیحاتی دارد.