انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار بازنگری در احکام اخیر صادر شده علیه برخی فعالان سیاسی شد. به گزارش ایلنا، نویسندگان نامه حکم صادره از شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت عده‌‌ای از فعالان سیاسی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، به علت صدور و امضای بیانیه در انتقاد از افزایش قیمت بنزین و عملکرد دستگاه‌های ذیربط در مدیریت اعتراضات پس از آن؛ را با موازین شرعی و قانونی و دیدگاه‌ها و برنامه‌های اصلاحی ابراهیم رئیسی ناسازگار دانستند و خواستار تجدیدنظر در این خصوص و تبرئه محکومان شدند.