محمدرضا عارف، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گردهمایی واحدهای کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، بر ضرورت میدان دادن به نخبگان در کشور تاکید کرد و گفت: باید از نخبگان به عنوان بازوان مشورتی در نهادهای تصمیم‌ساز و راهبردی کشور استفاده شود. اما متاسفانه در کشور ما نخبگان در جایگاه اصلی خود قرار ندارند و نشست‌هایی که مسئولان با نخبگان دانشگاهی برگزار می‌کنند بعضا تشریفاتی و برای رفع تکلیف است و اینگونه برخورد با نخبگان باعث سرخوردگی و بی‌انگیزگی آنها می‌شود و در جامعه‌ای که نخبگان آن بی‌انگیزه و گوشه‌نشین شوند جامعه رو به رشدی نخواهد بود.