سه صیاد بلوچ که از سال ۹۴ به دست دزدان دریایی در سومالی اسیر شده بودند، با همت سربازان گمنام امام زمان(عج) و با همکاری وزارت امورخارجه و نیروی قدس سپاه آزاد و وارد کشور شدند. آنها آخرین گروه از صیادان در بند دزدان دریایی سومالی هستند که آزاد شده و به کشور منتقل شده‌اند. این سه صیاد به همراه ۱۷ همکارشان در دو لنج از کنارک و چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان برای صید ماهی رفته بودند که اسیر دزدان دریایی سومالی شدند.