دولت مسقط برای ورود گروهی دیگر از ایرانیان به عمان مجوز صادر کرد. به گزارش ایسنا، با تلاش سفارت  ایران در مسقط، دولت عمان مجوز ورود گروهی دیگر از هموطنان به این کشور را صادر کرد .براساس این گزارش، دولت عمان در پی شیوع ویروس کرونا در این کشور به مانند سایر کشورها محدودیت‌هایی را برای رفت و آمد اتباع سایر کشورها به این کشور عربی در نظر گرفته است.