مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این کمیسیون درباره رسیدگی به مواد طرح جمعیت و تعالی خانواده، به فارس گفت: در بررسی این طرح در جلسه امروز بنا بر این شد تا از خانواده‌های دارای بیش از 3 فرزند با سن کمتر از 20 سال معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده و حمایت‌های مالی از آنها به عمل آید.