ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی توافق امارات و رژیم صهیونیستی برای توسعه روابط‌شان را نتیجه فریب خوردن اماراتی‌ها دانست و به حاکمان این کشور که در برج‌های شیشه‌ای نشسته اند هشدار داد که منتظر واکنش مردم با غیرت امارات و دیگر کشورهای جهان باشند. وی افزود: خیانت حاکمان امارات قابل گذشت نیست و با گذشت زمان هم پاک نخواهد شد و همدستی و همراهی و همکاری امارات با رژیم کودک‌کُش و متجاوز اسراییل از چشم آزادگان جهان مخفی نمی‌ماند و در یاد ملت‌ها خواهد ماند.