معاون پارلمانی روحانی گفت: دفتر رهبری به مجلس اعلام کرد گزارش سالانه رئیس‌جمهور به مجلس تکلیف نیست.

حسینعلی امیری در رابطه با اصرار نمایندگان برای ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس در مردادماه افزود: قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تکلیفی را برای رئیس‌جمهور و وزرا تعیین کرد که مردادماه هر سال در مجلس گزارش دهند و بعد از آن مجلس، نسبت به وزرا رأی اعتماد بگیرد. این موضوع، یک موضوع اختلافی بود زیرا از جهت قانون اساسی، طبق اصل 88 و 89 رئیس جمهور در مواردی که ذکر شده مکلف است در مجلس حضور یابد غیر از این دو اصل، جای دیگری نیست که از جهت قانون اساسی رئیس جمهور مکلف به حضور در مجلس باشد. بقیه موارد اختیاری است و رئیس جمهور به اقتضای شرایط کاری، حضور پیدا می‌کند.

امیری اضافه کرد: از جمله مواردی که رئیس‌جمهور مکلف نیست در مجلس حضور یابد برای معرفی وزراست. موضوع گزارش عملکرد دولت به مجلس در مردادماه و گرفتن  رأی اعتماد از مجلس را آقای رئیس جمهور، خدمت مقام معظم رهبری اعلام کردند و مقام معظم رهبری به شورای عالی تنظیم و حل اختلاف قوا ارجاع دادند که در آن شورا تعدادی از نمایندگان و بعضی از روسای کمیسیون‎ها و معاون قوانین وقت مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند. از دولت هم بنده و خانم جنیدی بودیم.  امیری ادامه داد: شورا وقت خیلی مفصلی را گذاشت؛ استدلال‌های مجلسی‌ها و دولت را شنید و نهایتا گزارشی که خدمت مقام معظم رهبری تعیین شد، این بود که حضور رئیس جمهور و وزرا در مردادماه هر سال نمی‌تواند، تکلیف باشد و داوطلبانه است. دفتر مقام معظم رهبری این نظر را هم به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. به همین جهت تکلیفی برای حضور در مردادماه برای رئیس جمهور و وزرا وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست دولت تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و در حال برنامه‌ریزی هستیم که هر جلسه مجلس چه علنی و چه غیرعلنی، وزرا در مجلس حضور پیدا کنند و گزارش دهند. رئیس مجلس تقریبا همه وزرا را دعوت کرد که اینها حضور پیدا کردند و توضیح دادند. برای تعاملات هیچ منعی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: خواهش ما از مجلس این است، در جایی که سوالی و ابهامی وجود دارد از اعضای دولت دعوت کنند، دولت هم حاضر است، در کمیسیون‌های مجلس و صحن مجلس توضیح دهد و رفع ابهام کند؛ چاره‌ای جز این نداریم.