به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه فاینشنال تایمز، دولت آمریکا این هفته نسخه‌ای افراطی از پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ارائه کرده بود و با شکستی حتمی مواجه شد، کنار گذاشت. اما پس از آن که استونی و تونس که هر دو روابط دوستانه‌ای با آمریکا دارند، درخواست برای معرفی این قطعنامه به نیابت از واشنگتن را رد کردند، توافق بر سر آن نیز به نظر با شکست مواجه شد. آمریکا تهدید کرده است که در صورت عدم تصویب این قطعنامه، از مکانیسم بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران استفاده خواهد کرد.