خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل مطرح کرد که شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد خواهد کرد. یک دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفت: این قطعنامه به یک موضع حداکثری علیه ایران نیاز دارد. یک دیپلمات دیگر نیز گفت که این قطعنامه از مقررات فعلی تحریم های ایران که تاریخ آن در ماه اکتبر به پایان خواهد رسید، فراتر می‌رود. دیپلمات‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که این قطعنامه تهدیدی برای توافق هسته‌ای باشد. آنها معتقدند «تمرکز باید بر حفظ توافق هسته‌ای باشد.»