به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو هندوستان، «گدام دارمندرا»، سفیر هند در تهران گفت:  هند تنها کشوری است که در روابط تجاری دوجانبه با ایران توافق تجاری براساس رویپه-ریال دارد. در حال حاضر  ما در حال تلاش برای خرید تجهیزات و آماده کردن چابهار هستیم، ما به آمریکایی‌ها گفته‌ایم که حق دخالت در موضوع چابهار را ندارند.