رئیس سازمان ایمنی حمل‌ونقل کانادا از پایان روند تحلیل اولیه اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه خبر داد. به گزارش ایلنا، «کتی فاکس» گفت که یک تیم بین‌المللی بررسی داده‌های جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی در تهران را انجام داده و تحلیل اولیه این اطلاعات تکمیل شده است. فاکس همچنین گفت که با این وجود بررسی‌ها هنوز فاصله زیادی تا به نتیجه رسیدن دارد و پرسش‌های کلیدی بسیاری باقی مانده است که باید به آن پاسخ داد.