به گزرش ایلنا به نقل از نشنال پست، کتی فاکس رئیس اداره حمل و نقل کانادا گفت: بر اساس قانون هوانوردی بین‌المللی ایران از اختیار لازم برای هدایت تحقیقات و کنترل اطلاعات انتشار یافته  برخوردار است. وی افزود: هیأت ایمنی حمل و نقل افرادی را به پاریس اعزام کرد که شاهد پیاده کردن اطلاعات جعبه‌های سیاه باشد. فاکس در ادامه گفت: فعلا معلوم نیست بررسی و تجزیه داده‌ها به صورت کامل در فرانسه صورت بگیرد یا اینکه ایران اطلاعات را باز می‌گرداند تا بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات در داخل این کشور رخ دهد.