آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، به مناسبت چهلمین سالروز تأسیس شورای نگهبان، گفت که این نهاد آرای مردم را حفظ می‌کند و مردم به آن اعتماد و اطمینان دارند و در این ۴۰ سال هم نشان داده بهترین امین و نگهبان بوده، شورای نگهبان است. وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی از جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده، افزود: شورای نگهبان نقش بسیار مهمی در حفظ این دو عنوان دارد، اگر می‌خواهیم اسلامیت نظام حفظ شود، از مسیر شورای نگهبان است که قانون اساسی هم به این امر تصریح دارد؛ لذا بدون شورای نگهبان اصلاً مجلس شورای اسلامی اعتباری ندارد.