ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد و درباره آن به تسنیم گفت: تایید صلاحیت کاندیداها در انتخابات شوراها بر عهده نمایندگان است که نمایندگان همه کاندیداها را تایید صلاحیت می‌کنند چراکه اگر این کار را نکند ممکن است اقوام و طایفه کاندیدای شورای شهر در انتخابات مجلس به وی رأی ندهند و اصطلاحا تعارض منافع وجود دارد. در طرح مجلس اما تأیید صلاحیت از نمایندگان گرفته شده و این وظیفه به عهده کمیسیون ملی انتخابات گذاشته شده است که 3 تن از اعضای شورای نگهبان، 2 نفر از قوه قضائیه و 3 تن از نمایندگان مجلس در این کمیسیون عضویت دارند.