امام جمعه شیراز در خطبه نماز جمعه گذشته، با مطرح ساختن موضوع سند ۲۵ ساله ایران و چین، رابطه با آمریکا را با استناد به آیه از قرآن کریم، ناپسند و رابطه با چین را بی‌اشکال دانست. در همین راستا، محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توئیتی خطاب به امام جمعه شیراز نوشت: «آقای امام جمعه جان شیراز ظل عالی مستدام استفاده ابزاری و بهره‌برداری برای کارهای روزمره از عمومات قرآن، بی‌حرمتی به قرآن است. رابطه با چین و عدم رابطه با آمریکا را بگذارید سیاسیون بحث کنند. چرا پای قرآن را به میان می‌آورید؟ به پیر به پیغمبر قرآن با این کارها مهجور می‌شود.»