علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اعتقاد بر اینکه شورای عالی سیاستگذاری دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند، به ایسنا گفت: اصلاح‌طلبان اگر بنا دارند کار مشترک انجام دهند، باید ابتدا بزرگان این جریان اعم از اشخاص موثر و احزاب بر سر مسایل اصلی گفت‌وگو کنند. وی تاکید کرد: یک سال تا انتخابات ۱۴۰۰ باقی است و اصلاح‌طلبان باید به دنبال حل اختلاف‌های گفتمانی خود باشند. اگر در این زمینه موفق شدند، آنگاه می‌توانند یک سازوکار جدیدی با محوریت احزاب برای حضور در انتخابات طراحی کنند.